3. Bitarteko emaitzak

Jarraian, bitarteko emaitzen adierazleen portaera deskribatuko dugu, alegia, aurreko atalean aurkeztu ditugun azken emaitzak lortzea ahalbidetzen diguten adierazleen portaera. Adierazle horiek 3 taulan eta 3 grafikoan jaso ditugu. Enpleguarekin eta langabeziarekin, produktibitatearekin eta berrikuntzako emaitzekin dute zerikusia, baita nazioarteko merkataritzarekin ere, baina, kasu horretan, alderapena Europako herrialdeekin eta batezbestekoarekin baino ez da egin.

3 Taula. EAEren egoera bitarteko emaitzen adierazleetan.
3 Taula. EAEren egoera bitarteko emaitzen adierazleetan
Iturria: Eurostat, OECD REGPAT eta Regional Innovation Scoreboard. Geuk egina.
Oharra: Ranking-ak egiteko, Europako 218 eskualdeak hartu ditugu (daturik ez zegoenean izan ezik -*204-), EAE eta erreferentziazko 30 eskualdeen multzoa, eta 19 autonomia erkidegoak. Enpresarentzat edo merkatuarentzat produktu berriek eragindako salmenten tasaren adierazlea balio normalizatu bat da, Regional Innovation Scoreboard-ek eskaintzen duena. Bi urte atzera eginda genituen datuekin alderatzen da, Community Innovation Survey lanean oinarritzen delako eta inkesta hori bi urtean behin egiten delako.
3 Grafikoa. Bitarteko emaitzen adierazleen bilakaera.
3 grafikoa. Bitarteko emaitzen adierazleen bilakaera. Enplegu tasa (15-64 urte) (%), 2008-2017
3 grafikoa. Bitarteko emaitzen adierazleen bilakaera. emakumeen enplegu tasa (15-64 urte) (%), 2008-2017
3 grafikoa. Bitarteko emaitzen adierazleen bilakaera. Langabezia tasa (%), 2008-2017
3 grafikoa. Bitarteko emaitzen adierazleen bilakaera. Gazteen Langabezia tasa (%), 2008-2017
3 grafikoa. Bitarteko emaitzen adierazleen bilakaera. Langile bakoitzeko itxurazko produktibitatea (EAP), 2008-2016
3 grafikoa. Bitarteko emaitzen adierazleen bilakaera. Zientziaeta Teknologia Patenteak milloi bat biztanleko, 2008-2015
3 grafikoa. Bitarteko emaitzen adierazleen bilakaera EBko marka erregistratuen eskabideak milloi bat biztanleko, 2008-2015
3 grafikoa. Bitarteko emaitzen adierazleen bilakaera. EBko disenuak milloi bat biztanleko, 2008-2015
leyenda

 

Iturria: Eurostat eta OECD REGPAT. Geuk egina.