Euskal
Autonomia Erkidegoa
Hemen zaude:
Orkestra: Instituto Vasco de Competitividad (Fundación Deusto)
Euskal
Autonomia Erkidegoa

Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV)

2016
Biztanleko BPG 35,300 EAP-€
2017
Biztaleria 2,167,323 pertsonak
2017
Langabezia tasa 11.3 ≥15 urteko biztanleria aktiboaren %

Lehiakortasunari lotutako adierazleen panela 25.09.2018an eguneratua

Panela lau mailatan antolatu dugu, lehiakortasunean lortzen diren emaitzak baldintzatzen dituztenak. Gehiago jakin panela egiteko metodologiari buruz.

Bistaratzeko aukerak

Eskualdea edo herrialdea
0 selections
Grafiko mota:

1. maila. Emaitzen adierazleak (tokia eta bilakaera orain dela urte batetik hona)Hazkundea eta ongizatea

Maila gorenean (1. maila) azken helburuak jasotzen dira, herritarren ongizateari dagokionez, lortu nahi diren emaitza adierazleak.

Biztanleko BPG (EAP-€; 2016)

Biztanleko errenta erabilgarria (EAP-€; 2015)

Iraupen luzeko langabezia (biztanleria aktiboaren %; 2017)

Ikasten ez dutenen eta lanik egiten ez dutenen tasa (15-24 urteko biztanleriaren %; 2017)

Pobrezia arriskuaren tasa (biztanleria osoaren %; 2017)

Bizitzarekin asebetetze tasa (0-10; 2016)

2. maila. Bitarteko emaitzen adierazleak (tokia eta bilakaera orain dela urte batetik hona)Hazkunderako eragileak: produktibitatea, enplegua, berrikuntza

Bigarren mailan, bitarteko emaitzen adierazleak azaltzen dira. Ez dira eskualdeak lortu nahi dituen azken xedeak, baina garrantzitsuak dira azken emaitza horiek lortzeko.

Enplegu tasa (15-64 urteko biztanleria aktiboaren %; 2017)

Emakumeen enplegu tasa (15-64 urteko biztanleria aktiboaren %; 2017)

Langabezia tasa ( ≥15 urteko biztanleria aktiboaren %; 2017)

Gazteen langabezia tasa ( ≥15 urteko biztanleria aktiboaren %; 2017)

Langile bakoitzeko itxurazko produktibitatea (EAP-€; 2016)

PCT patenteak miloi bat biztanleko (4 urteko lehioa) (patenteak; 2015)

Europako Erkidegoko marka erregistratuen eskaerak milioi bat biztanleko (eskaerak/Mbiz; 2015)

Europako Erkidegoko diseinuak milioi bat biztanleko (diseinuak/Mbiz; 2015)

3. maila. Lehiakortasunaren baldintzatzaileen adierazleak (tokia eta bilakaera orain dela urte batetik hona)Enpresen portaera, lurraldearen eta klusterren espezializazioa eta enpresa inguruneare kalitatea

Hirugarren mailan lehiakortasunaren baldintzatzaileak daude, hau da, goragoko bi mailetako emaitzetan eragina duten elementuak. Maila honek garrantzi berezi du, elementu horiengan izan baitezakete eraginik argiena politikek. Baldintzatzaileak hiru kategoriatan biltzen dira: enpresen portaeraren ingurukoak; lurraldearen espezializazioaren eta klusterren ingurukoak; eta enpresa ingurunearen kalitatearen ingurukoak.

Enpresen portaera

Enpresetako I+Gko langileak (enpleguaren %; 2015)

Enpresen I+Gko gastua (BPGren %; 2015)

PCT Patenteak elkarrekin asmatzea (patente guztien %; 2015)

PCT Patenteak atzerriko lankidetzarekin (patente guztien %; 2015)

Espezializazioa

Enplegua teknologia handiko eta ertain-handiko manufakturetan (enpleguaren %; 2017)

Enplegua jakintzan intentsiboak diren zerbitzuetan (enpleguaren %; 2017)

Enpresa ingurunea

Zientzia eta teknologiako giza baliabideak (biztanleria osoaren %; 2017)

Goi mailako bigarren hezkuntza edo hirugarren hezkuntza duen 25-64 urteko biztanleria (25-64 urteko biztanleriaren %; 2017)

Hirugarren mailako hezkuntzako ikasleak (20-24 urteko biztanleriaren %; 2016)

Lanbide heziketako ikasleak (10-19 urteko biztanleriaren %; 2016)

Etengabeko prestakuntzan parte hartzen duen 25-64 urteko biztanleria (25-64 urteko biztanleriaren %; 2017)

I+Gko langileak erakunde publikoetan (enpleguaren %; 2015)

I+Gko gastu publikoa (BPGren %; 2015)

I+Gko langileak guztira (enpleguaren %; 2015)

I+Gko gastua guztira (BPGren %; 2015)

Banda zabalerako sarbidea duten familiak (%; 2017)

Internet bidezko merkataritza (biztanleria osoaren %; 2017)

4. maila. Oinarriak

Finalmente, en la base del marco de competitividad que Orkestra utiliza a la hora de elaborar sus diagnósticos, los fundamentos hacen referencia a ciertas características del territorio que impactan en la competitividad, pero que vienen más o menos dadas, y no pueden ser modificadas fácilmente en el corto plazo (localización del territorio, recursos naturales, tamaño de la región, instituciones...).

Estas características estructurales de las regiones son las que utilizamos para determinar cuáles son las que más se parecen entre sí dentro del ámbito europeo de cara a identificar lo que denominamos las regiones de referencia. Puedes consultar más información acerca de esta metodología y acceder a una herramienta interactiva en página del proyecto desarrollado por Orkestra con el apoyo de la Comisión Europea.