Euskal autonomia erkidegoko lehiakortasunari buruzko 2023ko

Euskal Autonomia Erkidegoko Lehiakortasunari buruzko 2023ko Txostenean, trantsizio iraunkorraren eta ongizaterako lehiakortasunaren arteko lotura ulertzen saiatu gara, baita bi kontzeptuak bateragarri nola egin eta nola indartu daitezkeen ulertzen ere.

Horretarako, EAE-ko lehiakortasunaren eta ongizatearen egungo emaitzak aztertu ditugu, datozen urteetan trantsizio iraunkorrean aurrera egiteko abiapuntu gisa, eta sei palanka dinamiko (kapital naturala, ezagutza, giza kapitala, kapital fisikoa, finantzaketa eta kapital sozial eta instituzionala) aztertu ditugu, emaitza hobeak lortzeko. Amaitzeko, sei gomendio orokor ematen ditugu, erabakiak hartzen laguntzeko. 

Txostena jaitsi    Jaitsi laburpen exekutiboa

Trantsizio jasangarriari ekiteko abiapuntua: ekonomia-enpresa emaitzak eta ongizatearen arloko emaitzek 

Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomia eta enpresa emaitzak aztertuz gero, bilakaera positiboa dela esan dezakegu, oro har. Biztanleko BPGren hazkundea eta produktibitate maila Europar Batasuneko batezbestekoaren gainetik daude. Hala ere, energiaren prezioen igoerak merkataritza saldoa okertzea ekarri du. Gainera, enpresa txiki eta ertainen berrikuntzari oraindik ere arreta jarri behar zaio. 

Ongizatearen arloko emaitzek bilakaera positiboa erakusten dute hainbat dimentsiotan, horien artean, gizarte bizitza, enplegua, ikaskuntza edo osasuna; baina desberdintasuna eta pobrezia energetikoa handitzen ari dira, eta ingurumenaren dimentsioan, aurrerapausoak behar baino txikiagoak dira.

Erregio lehiakortasunaren behatokiak Lehiakortasunari buruzko Txostenean aurkeztutako adierazleak kontsultatzeko aukera ematen du.

observatorio regional
Behatokia

Erregio lehiakortasunaren behatokia

Informazio gehiago

Trantsizio jasangarriari ekiteko abiapuntua: ekonomia-enpresa emaitzak eta ongizatearen arloko emaitzek 

Euskal Autonomia Erkidegoko Lehiakortasunari buruzko 2023ko Txostenaren muina sei palanka dinamikoren azterketa da (lehiakortasunerako gure esparru berriaren eskuineko atala). Palanka horien gainean jardun dezakete lurraldeko eragileek, ingurumen aztarna txikia eta ekonomia eta enpresa eta ongizate emaitza gero eta hobeak izango dituen ekonomia eta gizartea lortzen lagunduko duten egiturazko aldaketak bultzatzeko.

EUS palancas web

Jasangarritasunaren inguruko lehiakortasuna bultzatzeko sei gomendio

Txostenak sei gomendio orokor proposatzen ditu, lurralde eta enpresa lehiakortasuneko eragileak ingurumen jasangarritasunaren inguruan lerrokatzeko, bultzatzeko eta koordinatzeko.

  1. Trantsizio adimendun bat diseinatzea, ikuspegi estrategiko argi, partekatu eta epe luzekoa izango duena eta lurraldearen ekonomia eta gizarte errealitatearekin koherenteak izango diren anbizio handiko bide orriak proposatuko dituena.
  2. Emaitzetara bideratutako I+Gko eta berrikuntzako politikak gauzatzea, ingurumen jasangarritasun handiagokoak.
  3. Funtsezko zeharkako arloak indartzea, esate baterako, berrikuntzako ekosistemak, gaitasunak edo finantzaketa, eta bitarteko erakundeen rola sendotzea, besteak beste, garapen agentziena eta klusterrena, enpresa txiki eta ertainei prozesuan laguntzeko.
  4. Euskal herritarrak trantsizio jasangarriko prozesuaren erdian jartzea, prestakuntza eskainiz eta kontzientziazioa indartuz, trantsizio horrek dituen eraginak gizartean onartzen laguntzeko.
  5. Lankidetzako eta elkarlaneko gobernantzako eskemetan berritzen jarraitzea, azken hamarkadetan metatutako jakintzari eta esperientziari dagokion garrantzia emanez.
  6. Euskal Autonomia Erkidegoak eta bertako enpresek trantsizio jasangarri globalean duten lidergoa sendotzea, nazioarteko ekimenetan parte hartuz, hainbat arlotan: energia, berrikuntza teknologikoa, industria jasangarria edo Garapen Jasangarrirako Helburuen ezarpena.
 

 

Ediciones anteriores

Aurreko urteetako txostenak

Euskal autonomia erkidegoko lehiakortasunari buruzko txostena

Blog

Lehiakortasunari buruzko Biltzarra

2023

Ez zenuen Lehiakortasunari buruzko Biltzarrean parte hartzeko aukerarik izan? Egin klik ekitaldiaren unerik esanguratsuenak ikusteko.

Informazio gehiago