2100015 industria 40 trantsiziplan enpresa txiki ertainetan 1
 2021
 Miren Estensoro, Amaia Zumeaga eta Juan Pablo Salado
 Lehiakortasunerako Euskal Institutua-Deusto Fundazioa

Euskera

Laburpena

Txosten honek, Etorkizuna Eraikizeko Lurralde Garapenerako Laborategiaren baitan, 2019 eta 2020 urteetan Gipuzkoako 85 enpresa txiki eta ertainetan Industria 4.0 trantsizioa bultzatzeko definitu diren ekintza planen analisia jasotzen du.  

Ekintza planen definizioa, enpresa eta eskualdeko garapen agentzien arteko elkarlanaren bitartez egiten ari da.  Hori lortzeko oinarria, Lurralde Garapenerako Laborategiaren baitan ko-sorturiko metodologia izan da. Gipuzkoako Foru Aldundiak, eskualdeetako garapen agentziek eta Orkestrak parte hartu dute espazio horretan. Orkestra, ko-sortze prozesu hori fazilitatzeaz gain, txosten honetan jasotzen den analisian aritu da.

Resumen 

Este informe recoge el análisis de los planes de acción para la transición 4.0 definidos en 85 pymes industriales de Gipuzkoa. Dichos planes se han definido en el marco del Laboratorio para el Desarrollo Territorial de Etorkizuna Eraikiz, durante el 2019 y 2020.

Los planes han sido definidos por las propias empresas y mediante la facilitación de las agencias de desarrollo comarcal. La metodología para ello ha sido cogenerada en el espacio de facilitadores del Laboratorio de Desarrollo Territorial. Representantes de la Diputación Foral de Gipuzkoa, agencias de desarrollo comarcal y Orkestra participan en dicho espacio. Orkestra, además de facilitar la cogeneración en el mismo, ha trabajado en la elaboración del análisis recogido en este informe.

Abstract

This report contains the analysis of the action plans for the 4.0 transition defined in 85 industrial SMEs in Gipuzkoa. These plans have been defined within the framework of the Etorkizuna Eraikiz Territorial Development Laboratory during 2019 and 2020.

The plans have been defined by the companies themselves and through the facilitation of the regional development agencies. The methodology for this has been co-generated in the facilitators' space of the Territorial Development Laboratory. Representatives of the Provincial Council of Gipuzkoa, regional development agencies and Orkestra participate in this space. Orkestra, in addition to facilitating cogeneration in the same, has worked on the elaboration of the analysis contained in this report.

Jaitsi