Transición energética Reino Unido
 2020
 Usue Lorenz Erice, Mercedes Oleaga Páramo
 Instituto Vasco de Competitividad-Fundación Deusto 

Castellano

Resumen

Este trabajo se apoya en el reconocimiento de la relevancia de plantear un análisis de las apuestas regionales para la competitividad regional como punto de partida para identificar los ámbitos de oportunidad empresarial que surgen en la confluencia de estas apuestas en los tres territorios de la Eurorregión Nueva Aquitania Euskadi Navarra.

Estas apuestas estratégicas en innovación se identifican en las respectivas estrategias de investigación e innovación para la especialización inteligente (RIS3) y buscan generar ventajas competitivas en el territorio en base a las oportunidades y fortalezas existentes en el territorio.

El presente trabajo pretende ir más allá del propio análisis de las estrategias y analizar los retos que las RIS3 del espacio transfronterizo enfrentan en la implementación de la misma. El objetivo final de ese análisis es servir de punto de partida para entender dónde se encuentran las convergencias y los retos de innovación compartidas por las tres regiones para contribuir al desafío del crecimiento de la economía apoyándose en la cooperación transfronteriza como factor clave de competitividad territorial.

Laburpena

Lan honen bidez, eskualdeko lehiakortasunerako apustuen azterketa planteatzeak duen garrantzia aitortzen da, Aquitania Berria Euskadi Nafarroa Euroeskualdearen hiru lurraldeetan apustu horiek bat egiten duten enpresen aukera-eremuak identifikatzeko abiapuntu gisa.

Berrikuntzari buruzko apustu estrategiko horiek espezializazio adimendunerako ikerketa- eta berrikuntza-estrategietan (RIS3) identifikatzen dira, eta lehia-abantailak sortzea dute helburu, lurraldean dauden aukeren eta indarren arabera.

Lan honen bidez, estrategiak aztertzetik haratago joan nahi da, eta mugaz gaindiko espazioko RIS3ek estrategia ezartzekoan dituzten erronkak aztertu nahi ditu. Azterketa horren azken helburua da hiru eskualdeek partekatutako konbergentziak eta berrikuntza-erronkak non dauden ulertzea. Hau abiapuntutzat hartuz, ekonomiaren hazkunde-erronkari heldu nahi zaio mugaz gaindiko lankidetza lurralde-lehiakortasunerako funtsezko faktore gisa erabiliaz.

Abstract

This work is based on the recognition of the relevance of analysing regional priorities for regional competitiveness as a starting point to identify the areas of business opportunity that arise at the crossroads of these priorities in the three territories that make up the Euroregion (New Aquitaine, Euskadi, Navarra).

These strategic priorities on innovation are identified in the respective research and innovation strategies for smart specialisation (RIS3) and seek to generate competitive advantages in the territory based on the existing opportunities and strengths.

The analysis tries to go beyond the analysis of the strategies, by understanding the challenges that RIS3 in the cross-border area faces in its implementation. The final objective pursued is to inform and give evidence to reflect on the convergences and innovation challenges that are shared by the three regions and to contribute to the challenge of economic growth, relying on the cross-border cooperation as a key factor in territorial competitiveness. 

  

Descargar