2018ko uztailaren 19a

Koldo Azkoitia 2016

ElkarEKIN planaren baitan, Lurralde Garapenerako Laborategian txertatutako lan lerroaren barruan, bi garapen agentzia lanean aritu dira Aldundiko Gizarte Politiketako departamentuarekin baztertze arrisku egoeran dauden pertsonen enpleagarritasuna sustatzeko sareak eratzeko. Horietako bat Debagoienako Mankomunitatea izan da. Koldo Azkoitia Mankomunitateko zuzendariarekin hitz egin dugu bultzatutako prozesuaren eta etorkizuneko erronken inguruko ikuspegia ezagutzeko.

Zertan datzate prozesu honen baitan landu dituzuen proiektu konkretuak?

Proiektuak helburu konkretu bat zeukan: bazterkeriaren aurka eta eskualdeko prestakuntza eta enpleguaren esparruetan aritzen diren eragileen arteko sare bat egituratzeko aukerak aztertzea eta horren diseinua garatzea. Beraz, ez dira proiektu konkretuak garatu, landa lan baten bitartez azterketa eta diseinu lan bat garatu da.

Zein agentek parte hartu duzue?

"Proiektuaren garapenean Foru Aldundia eta Garapen Agentziak batera aritu gara era partekatu batean, beste agente batzuekin batera"

Proiektuaren sustatzaileak Debagoieneko eta Debabarreneko Garapen Agentziak izan gara, beti ere, Foru Aldundiko Gizarte Politikako departamendua eta Eusko Jaurlaritzako Lanbide eta Enplegu Sailarekin batera. Era berean, bazterkeriaren aurka eta prestakuntza eta enpleguaren esparruetan lanean ari diren agenteak ere egon dira fase honetan.

Nolakoa izan da Aldundiaren eta Garapen agentziaren artean egindako elkarlan prozesu hau?Zertan zetzan?

Proiektuaren garapenean Foru Aldundia eta Garapen Agentziak batera aritu gara era partekatu batean, beste agente batzuekin batera. Fase hauek bereiz ditzakegu:

  • Eskualdeko Eragileen Gida: bazterkeriaren aurka eskualdean aritzen diren eragileen eta kontaktuen txostena burutu genuen agentziok.
  • Aurkezpen bilera: eragile guztiak aurkezpen bilera batera deituak izan ziren. Debagoienean bilera hori 2017ko urriaren 9an ospatu zen eta 46 ordezkari bertaratu ziren.
  • Landa lana: eragileen ordezkariekin elkarrizketak eta talde bilerak izan ziren beraien iritzia jasotzeko. Guztira 77 lagunek hartu zuten parte (48 emakumezko eta 31 gizonezko).
  • Aholkularitza batzordea: landa lanaren bitartez jasotako iritziekin txosten bat egin zen eta horren oinarriarekin aholku batzorde bat eratu eta bi bilera egin ziren sarearen helburuak, funtzioak, egituraketa eta beste zenbait aspektuei buruz diseinua egin ahal izateko. Aholku batzordearen lehenengo bilera Eibarren egin zen 2018ko maiatzaren 2an eta bigarrena Arrasaten maiatzaren 23an. 

Zein da eman beharreko hurrengo pausoa? Eta erronka nagusia?

"Erronka nagusia 2018-2019rako Gizarteratze Sarearen abiarazte esperimentala burutzea izango da."

Gizarteratze Sarearen definizioko eta diseinuko fasea burutu eta gero, hasieran deituriko eragileak berriz bilduko ditugu, egindako lana eta prozesuaren eta horretatik ateratako ondorioen berri emateko. Horretarako, irailean saio orokor bat ospatuko da.

Erronka nagusia 2018-2019rako Gizarteratze Sarearen abiarazte esperimentala burutzea izango da. Horretarako, lehenengo fasean finkaturiko oinarrietatik abiatuta, eragileen sarearen egituraketa gauzatu eta edukiak definitu beharko dira. Lehenengo pausoa eragileen, baliabideen zein ekimenen berri emateko plataforma bat eratzea izango da, eta ondoren lankidetza ekimen zehatzak bultzatuko dira, beti ere, bazterkerian edo horretan erortzeko arriskuan dauden pertsonei zerbitzu integratuagoa eta osatuagoa emateko helburuarekin.