2023ko azaroaren 17a

Presentación del Informe de Competitividad del País Vasco 2023

Jorge Fernández, Macarena Larrea, Susana Franco y James Wilson txostenaren aurkezpenean   

 • Euskal Autonomia Erkidegoko Lehiakortasunari buruzko 2023ko Txostenaren arabera, euskal ekonomiak abiapuntu ona du trantsizio jasangarriari ekiteko, baina trantsizio hori oso prozesu konplexua izango da eta gizarte kostuak eta sakrifizioak ekarriko ditu. 
 • Txostenak Euskal Autonomia Erkidegoaren indarguneak azpimarratzen ditu, ingurumenaren aldetik jasangarria izango den lehiakortasuna bultzatzen jarraitzeko: jasangarritasunarekin lotutako enpresa sarea, espezializazio zientifikoa eta teknologikoa, eta elkarlaneko gobernantzan dugun esperientzia.

Lehiakortasunari buruzko 2023ko Txostenak, Orkestra-Lehiakortasunerako Euskal Institutuak (Deustu Fundazioa) SPRI Taldearen laguntzarekin eginak, Euskal Autonomia Erkidegoko ongizatearen eta ekonomia eta enpresa emaitzen gaur egungo egoera du aztergai, ingurumenaren aldetik jasangarria izango den lehiakortasunerantz aurrera egiteko.

Diagnostikoa gaur aurkeztu dute hedabideen aurrean Jorge Fernandezek, Susana Francok, Macarena Larreak eta James Wilsonek. Txostenaren koordinazio taldeak adierazi du trantsizio jasangarria dimentsio askotako arazo global eta integrala dela, presazko aldaketak eskatzen dituena, horietako asko eskualde eta tokiko mailan. Baina ez dago errezeta bakarrik gizarte eta ekonomia bakoitzak aurrean dituen erronkei erantzuteko. Hala eta guztiz ere, Euskal Autonomia Erkidegoak "potentzial handia du lurralde eta enpresa lehiakortasuna bultzatzeko, ingurumen jasangarritasunari lotuta".

Trantsizio jasangarriari ekiteko Euskal Autonomia Erkidegoaren abiapuntua zein den jakin nahian, txostenak egungo ekonomia eta enpresa emaitzak eta ongizate emaitzak aztertzen ditu. Ondoren, lurraldeko eragileek emaitza hobeak lortzeko zer palankaren gainean jardun dezaketen ikusten du. Eta, amaitzeko, sei gomendio orokor ematen ditu, erabakiak hartzen laguntzeko.  

Ekonomiaren bilakaera positiboa, ziurgabetasun globalak baldintzatuta 

Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomia eta enpresa emaitzak aztertuz gero, bilakaera positiboa dela esan dezakegu, oro har. Biztanleko BPGren hazkundea eta produktibitate maila Europar Batasuneko batezbestekoaren gainetik daude. Hala ere, energiaren prezioen igoerak merkataritza saldoa okertzea ekarri du. Gainera, enpresa txiki eta ertainen berrikuntzari oraindik ere arreta jarri behar zaio.

Ongizatearen arloko emaitzek bilakaera ona erakusten dute hainbat dimentsiotan, horien artean, bizitza materiala, gizarte bizitza, enplegua, ikaskuntza edo osasuna; baina desberdintasuna eta pobrezia energetikoa handitzen ari dira, eta ingurumenaren dimentsioan, aurrerapausoak behar baino txikiagoak dira.

Lehiakortasun jasangarrirako trantsizioan aurrera egiteko palankak 

Euskal Autonomia Erkidegoko Lehiakortasunari buruzko 2023ko Txostenaren muina sei palanka dinamikoren azterketa da. Palanka horien gainean jardun dezakete lurraldeko eragileek, ingurumen aztarna txikia eta ekonomia eta enpresa eta ongizate emaitza gero eta hobeak izango dituen ekonomia eta gizartea lortzen lagunduko duten egiturazko aldaketak bultzatzeko.

 • Kapital naturala: Azken hamarkadetan, Euskal Autonomia Erkidegoak hainbat alderditan egin du aurrera, besteak beste, energia eta teknologia garbietan, ingurumenaren eta biodibertsitatearen babesean, lurzoruak berreskuratzean, eta ekonomia zirkularrean. Azterketak etorkizunari begirako zenbait erronka zehazten ditu: energia baliabide berriztagarrien proportzioa handitzea, lehengaien hornidura egonkorra eta jasangarria lortzea, baliabide hidrikoen kudeaketa egokia lortzea, eta berotegi efektuko gasen eta substantzia kutsatzaileen isurien murrizketan aurrera egitea.
 • Kapital fisikoa: txostenak ondorioztatzen du Euskal Autonomia Erkidegoak azpiegitura oinarri egokia duela trantsizio jasangarria bultzatzeko, baina beharrezkoak diren energia, garraio eta telekomunikazioetako azpiegitura berrien gizarte babesa eta onarpena ziurtatu behar ditu eta azpiegitura kritikoen erresilientzia areagotu, gertaera klimatiko disruptiboen aurrean.
 • Finantzaketa: funtsezkoa izango da finantza sistema indartzea eta bideratzea, finantzaketa fluxuak sortzeko gaitasuna izan dezan, anbizio handiko energia eta ingurumen politikari jarraitutasuna emateko eta euskal enpresen deskarbonizazioa eta azpiegituretako eta I+Gko inbertsioak errazteko.
 • Jakintza: Euskal Autonomia Erkidegoak aukera handiak ditu trantsizio jasangarrian aurrera egiteko, besteak beste, I+Gko gastuari eta finantzaketari, bikaintasun zientifikoari eta jasangarritasunarekin lotutako patenteen erregistroari dagokionez. Datozen urteetan, garrantzitsua izango da Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Sarearen (ZTBES) politiken eta ahaleginen norabidea indartzea, patenteei eta argitalpenei lotutako emaitzak jasangarritasunean eta lehiakortasunean aldi berean aurrera egitea ahalbidetuko duten aplikazio eta berrikuntza bihur daitezen.
 • Giza kapitala: trantsizio jasangarriak ziurtatu beharko du etengabeko prestakuntzako mekanismoak erabil daitezkeela trantsizio horren eragin negatiboak jasango dituzten sektoreetan eta balio kateetan lan egiten duten pertsonen gaitasunak eguneratzeko eta “enplegu berdeetara” zuzendutako profil berriak osatzeko.
 • Gizarte eta erakunde kapitala: Txostenak Euskal Autonomia Erkidegoak eragileen arteko lankidetzarekin eta elkarlaneko gobernantzaren garapenarekin lotutako ekimenetan duen esperientzia zabala azpimarratzen du, funtsezkoa baita trantsizio jasangarriarekin lotutako dimentsio askotako arazo zehatzentzat irtenbideak bilatzeko.

Jasangarritasunaren inguruko lehiakortasuna bultzatzeko sei gomendio

Txostenak sei gomendio orokor proposatzen ditu, lurralde eta enpresa lehiakortasuneko eragileak ingurumen jasangarritasunaren inguruan lerrokatzeko, bultzatzeko eta koordinatzeko.

 1. Trantsizio adimendun bat diseinatzea, ikuspegi estrategiko argi, partekatu eta epe luzekoa izango duena eta lurraldearen ekonomia eta gizarte errealitatearekin koherenteak izango diren anbizio handiko bide orriak proposatuko dituena.
 2. Emaitzetara bideratutako I+Gko eta berrikuntzako politikak gauzatzea, ingurumen jasangarritasun handiagokoak.
 3. Funtsezko zeharkako arloak indartzea, esate baterako, berrikuntzako ekosistemak, gaitasunak edo finantzaketa, eta bitarteko erakundeen rola sendotzea, besteak beste, garapen agentziena eta klusterrena, enpresa txiki eta ertainei prozesuan laguntzeko.
 4. Euskal herritarrak trantsizio jasangarriko prozesuaren erdian jartzea, prestakuntza eskainiz eta kontzientziazioa indartuz, trantsizio horrek dituen eraginak gizartean onartzen laguntzeko.
 5. Lankidetzako eta elkarlaneko gobernantzako eskemetan berritzen jarraitzea, azken hamarkadetan metatutako jakintzari eta esperientziari dagokion garrantzia emanez. 
 6. Euskal Autonomia Erkidegoak eta bertako enpresek trantsizio jasangarri globalean duten lidergoa sendotzea, nazioarteko ekimenetan parte hartuz, hainbat arlotan: energia, berrikuntza teknologikoa, industria jasangarria edo Garapen Jasangarrirako Helburuen ezarpena. 

Azken batean, Txostenak ondorioztatzen du ezinbestekoa dela balio ekonomikoa eta ongizatea sortzen jarraitzea, teknologia eta jarduera jasangarrietan gehiago espezializatuz eta jasangarritasunari lotutako berrikuntza gaitasunak indartuz, Euskal Autonomia Erkidegoa eta bertako enpresak trantsizio jasangarriaren abangoardian egon daitezen.

Prozesuak baditu bere arriskuak, eta sakrifizio eta gizarte kostuak ekarriko ditu berekin, horiek minimizatzen ahalegindu behar da. Gainera, gaurtik bertatik egin beharko zaie aurre dilemei eta guztien gustukoak izango ez diren erabakiei. Hala ere, eraldaketan ikuspegi eta estrategia argi eta errealista batekin aurrera egiteak aukera emango du trantsizioari lotutako ekonomia, industria eta enpresa aukerak gauzatzeko. Horrek, epe ertain eta luzera, euskal herritarren ongizatean eragin garbi positiboa izango du.

Lehiakortasunari buruzko txostena 2023
ARGITALPENA

Euskal Autonomia Erkidegoko Lehiakorasunari buruzko 2023ko Txostena

Ingurumenaren aldetik jasangarria izango den lehiakortasunerako trantsizioa 

+ Jaitsi txostena