almacenamiento energia electrica capv
 2019
 Jorge Fernández Gómez, Roberto Álvaro Hermana
 Instituto Vasco de Competitividad-Fundación Deusto 

Castellano

Resumen

Este estudio revisa el estado actual de las distintas tecnologías de almacenamiento de energía, con especial énfasis en las tecnologías de almacenamiento electroquímico en baterías de ion-litio, y las perspectivas de evolución de la tecnología y del mercado en los próximos años. Se analiza la situación actual del incipiente sector del almacenamiento de energía eléctrica en la CAPV y se concluye que existe un gran potencial para desarrollar un clúster competitivo y de referencia en Europa, gracias a sus fortalezas en áreas como la investigación básica y aplicada y en distintos segmentos de la cadena de valor del almacenamiento, incluyendo la integración y el desarrollo de soluciones de almacenamiento innovadoras y competitivas en sectores como la movilidad o las redes eléctricas.

Laburpena

Lan honetan, energia biltegiratzeko teknologien gaur egungo egoera aztertu da, arreta berezia eskainiz ioi-litiozko baterietako biltegiratze elektrokimikoko teknologiei. Gainera, datozen urteetan teknologiaren eta merkatuaren bilakaeraren aurreikuspenak ere jaso dira. Energia elektrikoa biltegiratzeko sektore sortu berriak Euskal Autonomia Erkidegoan duen egoera azaldu ondoren, ondorioztatzen da potentzial handia dagoela Europan erreferentzia izango den kluster lehiakor bat garatzeko, lurraldea oso ongi kokatuta baitago oinarrizko ikerketan eta ikerketa aplikatuan eta biltegiratzearen balio kateko hainbat segmentutan, horien artean, biltegiratze irtenbide berritzaileen eta lehiakorren integrazioa eta garapena mugikortasunaren edo sare elektrikoen sektoreetan.

Abstract

This report reviews the current state of development of the available energy storage technologies and the technology and market outlook for the next few years, with a specific focus on lithium-ion batteries. The current situation of the nascent energy storage sector in the Basque Country is analyzed. The main conclusion of the analysis is that there is great potential to develop a competitive cluster that may become a reference in Europe, thanks to strengths in areas such as basic and applied research and various segments of the value chain of energy storage, including the integration and development of innovative and competitive storage solutions in the electric mobility and power networks sectors.

 Descargar

 

Etiquetas: Lab de energía