210034 competitividad empresa espanola
  2022
  Jaime Menéndez Sánchez, Jorge Fernández Gómez 
  Lehiakortasunerako Euskal Institutua - Deusto Fundazioa


Laburpena

Txosten honetan, tokiko energia komunitateen hainbat kasu aztertu ditugu, Europan, Espainian eta EAEn. Hauek dira lanaren helburu nagusiak: (1) energia komunitateen kontzeptua argitzea, haien inguruko zalantza nagusiak landuz, kontuan hartuta sistema elektrikoaren arauketa esparru konplexua eta ekonomia deskarbonizatzeko helburuak; (2) kasu desberdinak aztertzeko analisi esparru bat aurkeztea; eta (3) Europar Batasuneko energia komunitateen kasu interesgarri eta aurreratuenetako batzuk aztertzea, haietatik komunitateen tipologiari buruzko ondorioak ateratzeko, baita energia jarduerak antolatzeko modu berri hauen garapenari lotuta, berrikuntza joera nagusiak antzemateko ere. Lanaren azken zatian EAEko kasuan aplikagarri diren zenbait ondorio aurkeztu ditugu.