210034 competitividad empresa espanola
  2022
  Usue Lorenz Erice, Mercedes Oleaga  
  Lehiakortasunerako Euskal Institutua - Deusto Fundazioa


Laburpena

Koaderno honen helburua da berrikuntzarako mugaz haraindiko lankidetza ekimenak bultzatzen dituzten erakundeentzat eta ekimen horietan parte hartzeko interesa dutenentzat ikaskuntzak ateratzea. Akitania Berria-Euskadi-Nafarroa mugaz haraindiko eremuan mugaz haraindiko hiru klusterren elkartean epe ertaineko ibilbidea duten entitateen portaera nola aztertu azaldu nahi dugu, mugaz haraindiko lankidetzari eta berrikuntzari dagokienez. Azterketa Klusteuro (Akitania Berriko, Euskadiko eta Nafarroako euroeskualdeko klusterren sarea) osatzen duten entitateei egindako inkesta batean oinarritzen da. Alde batetik, entitate horiek mugaz haraindiko lankidetza eragotzi edo erraztu dezaketen hesiei (berrikuntzarako mugaz haraindiko lankidetzarako hesiak) zenbateko garrantzia ematen dieten aztertu da, Klusteuron parte hartzeak hesi horiek gainditzen laguntzen duen ikusteko. Beste alde batetik, entitateek garatu ohi duten berrikuntza mota identifikatzen da, berrikuntza mota bat edo beste garatzerakoan klusterrak duen eginkizuna ulertzeko. Azkenik, mugaz haraindiko kluster batean edo berrikuntzarako mugaz haraindiko lankidetza sustatzeko beste ekimenen batean parte hartzeak ekar dezakeen balioaren inguruko hainbat ikaskuntza atera ditugu.