Hidrógeno
 2021
 Mari Jose Aranguren, Patricia Canto, Edurne Magro, Mikel Navarro, James R. Wilson and Jesús Mari Valdaliso
 Basque Institute of Competitiveness-Deusto Foundation

English

Abstract

The Basque Country is one of few regions in the world that can lay claim to having proactively and consistently built a successful, industry-focused territorial strategy over the course of several decades. This paper builds on previous analysis of earlier periods in the strategy to analyse the period from 2008 to 2020. During this period the region has built sustained resilience, successfully navigating the financial crisis and generating continued improvements in economic and social outcomes. This paper explores the main features and challenges going forward of the Basque Country’s strategy for inclusive competitiveness, and identifies lessons that other regions can learn from the Basque experience.

Resumen

El País Vasco es una de las pocas regiones del mundo que puede presumir de haber construido de forma proactiva y coherente, a lo largo de varias décadas, una estrategia territorial exitosa centrada en la industria. Este documento parte de los análisis que se han efectuado sobre períodos anteriores de la estrategia, para analizar el período que va del año 2008 al 2020. Durante este período, la región ha construido una resiliencia sostenida, sorteando con éxito la crisis financiera y generando mejoras continuas en los resultados económicos y sociales. Este artículo explora las principales características y desafíos de la estrategia del País Vasco para la competitividad inclusiva e identifica aprendizajes que pueden ser útiles para otras regiones.   

Laburpena

Euskal Autonomia Erkidegoak industrian oinarritutako lurralde estrategia arrakastatsua eraiki du, modu proaktibo eta koherentean, hamarkadaz hamarkada. Eta munduan eskualde gutxik egin du hori. Dokumentu honek estrategiaren aurreko garaietako azterketak ditu abiapuntu, 2008tik 2020rako garaia aztertu ahal izateko. Garai horretan, eskualdeak erresilientzia iraunkor bat eraiki du, arrakastaz gainditu du finantza krisia eta etengabeko hobekuntzak lortu ditu emaitza ekonomikoetan eta gizartekoetan. Artikulu honek Euskal Autonomia Erkidegoak lehiakortasun inklusiboa lortzeko jarraitu duen estrategiaren ezaugarri eta erronka nagusiak ditu aztergai eta, horietatik abiatuta, beste eskualde batzuetarako baliagarriak izan daitezkeen ikaskuntzak identifikatzen ditu.

Download