230015 Portada cast

2024
 Ane Izulain, Edurne Magro
 https://doi.org/10.18543/KSCJ9353
Lehiakortasunerako Euskal Institutua - Deusto Fundazioa

Jaitsi laburpen exekutiboa

Jaitsi txostena (erderaz) 

Laburpena

Dokumentuaren helburua Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskadi 2030 Planak (ZTBP Euskadi 2030) Garapen Jasangarrirako Helburuei (GJH) egiten dien ekarpena neurtzea da. Horretarako, artearen egoeraren azterketa bat egiten da, I+G+b-k GJHei egiten dien ekarpenaren neurketari dagokionez, eta, horretan oinarrituta, txostenak neurketa proposamen metodologiko bat eta planak ZTBPn jasotako GJHei egiten dien ekarpenaren egungo mailaren lehen diagnostiko bat aurkezten ditu, erronka sozialen arabera antolatuta.

Zehazki, honako hauek dira txostena egituratzen duten erronka sozialak eta erlazionatutako GJHak:

  • Erronka soziala: osasuna (3. GJHa. Osasuna eta ongizatea).
  • Erronka soziala: genero-berdintasuna (5. GJHa. Genero-berdintasuna).
  • Gizarte-erronka: energia eta klima-aldaketa (7. GJH. Energia eskuragarria eta ezkutsatzailea. 11. GJHa. Hiri eta komunitate jasangarriak. 13. GJH. Klimaren aldeko
    ekintza).
  • Erronka soziala: kalitatezko enplegua (8. GJHa. Lan duina eta hazkunde ekonomikoa).
  • Erronka soziala: eraldaketa digitala (9. GJHa. Industria, berrikuntza eta azpiegiturak).